DE NASC ÎN OM ÎNŢELESURI

duminică, 13 noiembrie 2016De nasc în om înţelesuri
spre o mai mare străfulgerare şi umilinţă
căci nu despre necuprindere
ci despre îngereasca petrecere

nu este departe
nici înafară
ci înăuntru.

– Iar de nu, nu ai nimic.
De părăseşti mrejele,
primeşti cheile bolţii –

Veniţi să stăm în chip netrupesc
în cetatea vieţii!
Toate
întrec frumuseţi cu neputinţă de ajuns

şi lacrimi izvorăsc în chip nesilit

~ 0 comentarii: ~

Followers† Doamne, Iisuse Hristoase , Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine , pacatosul/a


"În jurul meu a fost întotdeauna minunea lui Dumnezeu, au fost atâtea păsări, atâţia copaci şi atâtea lunci fermecătoare, a fost cerul nemărginit şi senin, în vreme ce eu trăiam în nemernicie, fără să văd frumuseţea lucrării Domnului."


Feodor M. Dostoievski